Luft / vattenvärmepumpar

Med en luft-vattenvärmepump har du ett komplett system som täcker hela ditt värmebehov.

Effektivt och miljövänligt

En luft / vattenvärmepump tar energin från uteluften via en uteenhet som värmer ditt varmvatten och även ditt vattenburna värmesystem. CTC är idag marknadsledande och som Panasonic Propartner säljer och monterar vi även deras sortiment.

Komplett värmesystem

Använder du direktverkande el, olje eller vedpanna för att värma upp ditt hus kan det vara läge att skaffa en luft / vattenvärmepump. Detta är ett komplett värmesystem som passar dig som har ett vattenburet uppvärmningssystem, alltså där varmvatten cirkulerar till element eller golvvärme. En bra luft / vattenvärmepump står för 70 procents av husets värmebehov.

Panasonic Aquarea T-Cap

Panasonic T-Cap Aquarea

Panasonic Aquarea T-Cap

CTC EcoAir 600M

Panasonic Aquarea T-Cap

Panasonic T-Cap Split

Vad är en luft/vattenvärmepump?

Luft/vattenvärmepumpar är en typ av värmepumpssystem som används för att värma upp bostäder och byggnader. Dessa värmepumpar fungerar genom att ta energi från utomhusluften och överföra den till en vattenbaserad värmekrets i byggnaden. Beroende på märke och modell fungerar de bättre och sämre i kallt nordiskt klimat. Idag har dock utvecklingen gjort att de bättre pumparna fungerar bra även i kallare klimat.

Luftkälla: Luft/vattenvärmepumpar hämtar värmeenergi från utomhusluften. Även när luften är kall, innehåller den fortfarande en viss mängd energi som kan användas för uppvärmning.

Värmeöverföring: Värmepumpen använder en köldmedielösning och en kompressor för att ta upp värmen från luften och höja dess temperatur. Denna värme överförs sedan till vattnet i värmesystemet inomhus. Mellan ute och inomhusdelen cirkulerar endera gas, eller vatten. För minskad frysrisk är gas mellan delarna att föredra i norra delen av landet.

Vattenkrets: Den vattenbaserade kretsen distribuerar det uppvärmda vattnet till radiatorer, golvvärme eller varmvattenberedare i byggnaden.

Fördelar med en luft/vattenvärmepump

Energieffektivitet: Luft/vattenvärmepumpar är mer effektiva ju varmare  utomhusluften är. Med ny teknologi och nya köldmedier kan även riktigt kall uteluft utnyttjas. De kan ge mer värmeenergi än den elektriska energi de förbrukar.

Miljövänliga: De minskar koldioxidutsläppen eftersom de inte använder fossila bränslen och inte producerar direkta växthusgaser under uppvärmningsprocessen.

Användbarhet i kalla klimat: De bättre Luft/vattenvärmepumparna är utformade för att fungera väl även i kallt klimat vilket även gör dem lämpliga för regioner med extrema vintrar.

Långsiktig besparing: Även om installationen av luft/vattenvärmepumpar kan vara dyr, kan de erbjuda långsiktiga besparingar genom minskade uppvärmningskostnader.

Det är viktigt att notera att prestanda och effektivitet kan variera beroende på modell, märke och installation. Innan du investerar i en luft/vattenvärmepump bör du överväga dina klimatförhållanden, byggnadens behov och din budget. Kontakta oss så ger vi dig råd om vad vi tror blir bäst.

Vi erbjuder Panasonic Propartner 5 års garanti.

Installerat och klart inom 10km från Lycksele tätort.

Styr värmepumpens funktioner enkelt från din mobil.

Egen installation där du kan ringa vid minsta problem.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er. Ni kan ringa oss, maila eller använda formuläret.


Lycksele Värmeservice AB, Bergstigen 8, 921 45 Lycksele

Christer Klintefelt
070-523 29 69

Harald Nilsson
070-259 52 48

Stefan Lundmark
073-259 43 39

Jörgen Aronsson
070-353 63 45

Mikael Holmgren
073-077 70 50

[email protected]

Fakturor i pdf mailas till:
[email protected]

Dina personuppgifter
Partners

Skriv till oss!

Lycksele Värmeservice