Vattenbrunn

Vi anlägger en egen vattenbrunn.

Borrad och grävd vattenbrunn

Vatten är livsavgörande och en modern vattenbrunn är bland de säkraste vattenkällorna som finns. Vi jobbar med två av de vanligaste brunnarna som är grävd vattenbrunn och borrad vattenbrunn. Har du en äldre fastighet så är det i regel en grävd brunn som finns på gården medan borrade brunnar är allt vanligare idag. Grävda brunnar kräver att det finns grundvatten ett par meter under marknivå vilket kan medföra föroreningar från ytvattnet, avlopp och miljögifter. Det är också därför man frångått den här metoden för att istället djupborra brunnar.

Innan vi borrar är vi noga med placering av brunnen och om vattnet i marken håller god kvalitet. Vi analyserar vattnet både före och efter borrning. Innan vattenbrunnen tas i bruk görs en mikrobiologisk och kemisk vattenanalys.

Vi borrar vattenbrunn med våra kollegor på DN Borr.

Fem steg till borrad vattenbrunn

1. Kontakt

Ni kontaktar oss för pris och projektering.

2. Bokning av tid

Borrfirman kontaktar er för bokning av tid. Inget tillstånd krävs för borrning av vattenbrunn.

3. Borrning påbörjas

Borrfirman borrar och håldjupet bestäms utifrån vattentillgång. Normalt sett gräver och monterar även borrfirman slangen till huset.

4. Installation

Våra montörer sänker ner vattenpumpen i hålet och ansluter pumpen mot husets vattensystem.

5. Vattnet kontrolleras

Efter c:a 1 månad tas ett vattenprov för att säkerställa vattenkvaliten.

Vi borrar vattenbrunn med våra kollegor på DN Borr.

Pålitliga vattenpumpar till grävda brunnar

Vi jobbar med kvalitetspumpar från Wilo och lämnar garanti på alla produkter.

Dränkbar pump

En dränkbar pump sänks ner i brunnen och trycker vattnet till byggnaden. En tryckströmbrytare som monteras i byggnaden slår till och från pumpen. Denna typ av pump ger generellt sett mer vatten och eftersom den sitter i brunnen blir systemet helt tyst. Normalt har en dränkbar pump av bra kvalité en livslängd på 20-25år.

Jetpump

En Jetpump placeras normalt inne i byggnaden och suger upp vattnet ur brunnen. Normalt sett orkar en Jetpump suga från max 5-7meter djup. Endera står pumpen monterad på en tank och blir då en sk Pumpautomat, alternativt är pump och tank separerade.

Kontakta oss för service och installation

Behöver du hjälp med service av din befintliga vattenpump eller är intresserad av att köpa en ny? Ta kontakt med oss så hittar vi en lösning som passar ert behov. 

Egen vattenbrunn eller kommunalt vatten?

Saknar du möjlighet att ansluta hushållet till det kommunala vattennätet? Då är en egen vattenbrunn alternativet för dig. Lycksele Värmeservice AB kan med lokala samarbetspartner agera helhetsleverantör för service och installation av egen vattenbrunn.

Över 1.2 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från egna brunnar och för många är en egen brunn det enda alternativet till rent vatten. En egen vattenbrunn kan vara mer ekonomiskt i jämförelse med kommunalt vatten. Saknar du dessutom möjlighet till kommunalt vatten så kanske det är den enda möjligheten till rent dricksvatten. Största fördelen med kommunalt vatten är att kvaliten på vattnet håller hög klass. Detta blir ditt eget ansvar när du ska anlägga din egen brunn. Vi vet vad som behöver göras och är vana att jobba med vattenanalys och vattenrening. Vi brukar rekommendera att göra ett vattenprov vart 3:e år om inte storleken på hushållet ändrats.

Bra att veta

Vattenmängd och borrdjup

Man kan säga att en person använder normalt omkring 150 och 200 liter vatten per dygn. För ett lite större hushåll på fler än fem personer behöver brunnen ha en vattentillströmning på cirka 30-40 liter i timmen. För detta är djupet på borrhålet upp till 120 meter.

Placering av vattenbrunnen

Ett högt läge är oftast ett bra läge. Vi vill inte att eventuella föroreningar letar sig in i dricksvattnet. Vilken placering som blir bäst är individuell och avgörs på plats hemma hos dig.

Kostnad för anläggning av djupborrad vattenbrunn

Kostnaden ligger på omkring 85 – 105 000 kronor och inkluderar helentreprenad såsom borrning, 1-fas / 3-fas djupbrunnspump, motorskydd, hydropress, tryckströmbrytare, brunnslock och adapter.

Vi erbjuder Panasonic Propartner 5 års garanti.

Installerat och klart inom 10km från Lycksele tätort.

Styr värmepumpens funktioner enkelt från din mobil.

Egen installation där du kan ringa vid minsta problem.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er. Ni kan ringa oss, maila eller använda formuläret.


Lycksele Värmeservice AB, Bergstigen 8, 921 45 Lycksele

Christer Klintefelt
070-523 29 69

Harald Nilsson
070-259 52 48

Stefan Lundmark
073-259 43 39

Jörgen Aronsson
070-353 63 45

Mikael Holmgren
073-077 70 50

[email protected]

Fakturor i pdf mailas till:
[email protected]

Dina personuppgifter
Partners

Skriv till oss!

Lycksele Värmeservice