Ta vara på energin som finns lagrad i marken

Med en jord- och bergvärmepump kan du spara upp till 85 procent av din uppvärmningskostnad.

Jord- och Bergvärmepumpar från CTC

CTC är vårt huvudmärke på berg/jord/sjövärmesidan. Som CTC Partner är vi alltid uppdaterade på deras produkter, och har egen utbildad servicepersonal. CTC är ett av branschens äldsta företag med ett mycket brett sortiment av värmepumpar och med ett innovativt tänkande samt energiflexibilitet som främsta kännetecken. Därför kan vi göra lösningar som går dig som kund tillmötes på de flesta plan. Med en jord- och bergvärmepump från CTC använder du inte bara energi som är gratis, den är dessutom miljövänlig och minskar utsläppen av CO₂. Se komplett utbud på CTC.se.

Vill du som kund ha ett annat märke på din bergvärmepump så är det inga problem. Vi monterar även andra fabrikat. Läs mer om bergvärme i den sammanställning vi gjort som ni hittar här.

Vi installerar bergvärme med våra branschkollegor på DN Borr

Hur vi tillhandahåller bergvärme

 

1. Borrning

Vi borrar ett hål som varierar mellan 150 – 250 meters djup.

2. Slang sänks ned

I borrhålet sänker vi ned en slang med cirkulerande vätska.

3. Uppvärmning

Vätskan värms upp av den solvärme som lagrats i berggrunden.

4. Vätskan pumpas upp

Vätskan pumpas upp till fastigheten.

5. Bergvärmepumpen utvinner värmen

Din bergvärmepump utvinner värmen med hjälp av kompressorteknik.

6. Upprepning

Vätskan pumpas ner i berggrunden igen för att hämta värme.

Vi bistår med demontering av tidigare panna, installation av elpatron och självklart även installation av din nya bergvärmepump.

Vi installerar bergvärme med våra branschkollegor på DN Borr

Vad är en berg,- jordvärmepump?

En berg- eller jordvärmepump är en typ av värmepumpsystem som använder sig av den lagrade värmen i marken (jordvärmepump) eller berggrunden (bergvärmepump) för att värma upp bostäder eller byggnader. Dessa system fungerar på ett liknande sätt men utnyttjar olika typer av markresurser.

Bergvärmepump

En bergvärmepump drar nytta av värmen som lagras i berggrunden under markytan. För att samla in denna värme installeras vanligtvis en serie rör som borrhål i marken ner till ett djup där temperaturen är konstant högre än lufttemperaturen på ytan. Vätska cirkulerar genom dessa borrhål och samlar in värmen från berget. Liksom med jordvärmepumpen överförs denna värme till en värmepump inomhus som sedan används för att värma byggnaden.

Jordvärmepump

En jordvärmepump hämtar värmeenergi från marken runt en byggnad, vanligtvis genom en eller flera slingor som är nedgrävda i marken (så kallade markkollektorer). Kollektorerna grävs ned på frostfritt djup (vanligtvis 1m 1.30m djup) och ger en stabil temperatur året runt. Jordvärmepumpen cirkulerar en vätska genom rören som återvinner värmen från marken. Värmen återvinns sedan via en kylkrets och används för att värma varmvatten och värmesystemet i byggnaden.

Fördelar med berg- och jordvärmepumpar

Energieffektivitet. Berg och jordvärmepumpar är effektiva eftersom de använder en naturlig och konstant värmeenergikälla genom att solenergin som akumuleras i marken.

Miljövänlighet. De minskar användningen av fossila bränslen och därigenom utsläpp av växthusgaser.

Långsiktig besparing. Trots en högre initial installationskostnad kan berg och jordvärme erbjuda långsiktiga besparingar genom lägre uppvärmningskostnader.

Hållbarhet. Den genomsnittliga hållbarhetstiden för en berg,- och jordvärmepump är cirka 20 år.

Stabil prestanda. Dessa pumpar är mindre känsliga för temperaturförändringar jämfört med andra värmepumpar.

Fortfarande frågor?

Vi finns ett samtal eller meddelande bort.

Vi erbjuder Panasonic Propartner 5 års garanti.

Installerat och klart inom 10km från Lycksele tätort.

Styr värmepumpens funktioner enkelt från din mobil.

Egen installation där du kan ringa vid minsta problem.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er. Ni kan ringa oss, maila eller använda formuläret.


Lycksele Värmeservice AB, Bergstigen 8, 921 45 Lycksele

Christer Klintefelt
070-523 29 69

Harald Nilsson
070-259 52 48

Stefan Lundmark
073-259 43 39

Jörgen Aronsson
070-353 63 45

Mikael Holmgren
073-077 70 50

[email protected]

Fakturor i pdf mailas till:
[email protected]

Dina personuppgifter
Partners

Skriv till oss!

Lycksele Värmeservice